Ei kahvia, kiitos, ei koskaan!!

Tietoja kahvista

Lyhyt filosofis sosiaalinen tutkielma kahvin vaaroista.

Alkusanat: Tässä artikkelissa kirjoittamani väitteet voivat tuntua lukijasta aluksi absurdilta, mutta kaikki väitteeni perustuvat tieteellisille tutkimuksille. Pyydän lukijaa huomioimaan että kahvin trendikkään imagon taustalla on miljardien eurojen bisnes ja totuus saattaa olla jotain aivan muuta.
Onko kahvi viaton juoma jonka käyttö jää vain jokaisen henkikohtaiseksi asiaksi? Valitettavasti kahvin juonti vaikuttaa myös sosiaalisesti. Vaikutus ei ole ilmeinen, mutta pyrin tässä artikkelissa kuvaamaan kuinka kahvi vaikuttaa sosiaaliseen elamaan ja yhteiskuntaan.

Eläintesteistä voimme huomata, etta luonnollisesti kasvaneet apinat eivät juo kahvia. Päinvastoin, ne välttävät sitä. Kahviin totuttaudutaan, kahvin juominen ei ole luontaista! Sosiaalinen trendikkyys tai jopa painostus vaikuttaa ihmisen kahvin juonnin aloittamiseen. Tuon jälkeen alkaa kahvin kemiallinen vaikutus jolla on myös sosiaalisia vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Voin tässä artikelissa kuvata vain murto osaa näistä mekanismeistä.

Kahvin vaikutus sekundaarisiin sukupuoliominaisuuksiin

Kahvilla on erilainen vaikutus sekundaarisiin sukupuoliominaisuuksiin miehellä ja naisella. Kahvilla on todettu olevan estrogeeninen vaikutus. Leikkisesti, mutta hyvin kuvaavasti voinkin sanoa että: "Ei ihme että naisten vapautusliike alkoi kahvikupin ääreltä." Kahvin estrogeeninen vaikutus on eittämättä vaikuttunut naisen sosiaalisen roolin kehityksen kulkuun. Runsas kahvin juonti saa naisella myös aikaan oireita jotka ovat samankaltaisia Post Menstrual Syndrooman (PMS) kanssa. Kahvin juonnin on todettu olleen syynä ärtymykseen ja tyyttymättömyyteen. Naiset ovatkin tulleet yhteiskunnallisesti yhä enemmän esiin ja osoittaneet tyytymättömyyttään.

Samoin voimme myös todeta kahvin vaikutuksen miehissä. Kahvi aiheuttaa miehille erektiokyvyn heikentymistä ja lisäksi kahvin juonnin on todettu vaikuttavan sperman laatuun negatiivisesti. Miehissä voidaan siis havaita tyypillisten mieshormoonien aiheuttamien piirteiden degeneroitumista. Se on alkanut näkyä miehen roolin muuttumisena. Huolestuttavinta on kuitenkin sperman laadun heikkeneminen ja siitä johtuvat lapsettomuusongelmat.

Kahvin vaikutus mielenterveyteen

Kahvin on todettu lisäävän paniikki oireita ja sillä on havaittu olvan yhteys myös muihin psyykkisiin ongelmiin. On käsittämätöntä että tätä ei tajuta modernin yhteiskunnan psyykkisten ongelmien hoidossa. Psyykkisten ongelmien kehittyessä psyykkisiksi sairauksiksi ollaan jo tekemisissä ongelman kanssa joka koskettaa koko yhteiskuntaa.

Uniongelmat

Psyykkiset ongelmat kulkevat käsi kädessä kahvin aiheuttamien unihäiriöiden kanssa. Unihäiriöt voivat ensi silmäyksellä vaikuttaa viattomalta ongelmalta, mutta unihäiriöiden on todettu olevan suurin yksittäinen syy esim. suuronnettomuuksien taustalla. Monet valtiot laittavat vuosittain miljoonia euroja tämä asian takia unihairioiden tutkimiseen. Tutkimustyö on hyvä asia, mutta usein jää huomaamatta että suurin unihäirioiden kehittymiseen vaikuttava asia on kahvi.

Olen vakuuttunut siita että seuraavan 50 vuoden aikana kahvin juomista tullaan rajoittamaan lailla ja kahvi tullaan rinnastamaan huumeeksi. Tämä on väistämätön prosessi kun yhteiskunta alkaa ymmärtää kahvin todellisen vaikutuksen yhteiskuntaan. Mikään demokratialle pohjautuva valtio ei voi suvaita ja vierestä katsoa omien kansalaistensa tuhoa rappeuttavan juoman takia.

Lopuksi

Olen tässä artikkelissa sivunnut osaa kahvin vaikutuksesta sosiaalisiin ja ihmisen biolgisiin tapahtumiin. Voimme todeta etta kahvi ei ole nykypäivän trendikkään kuorensa alla ihanteellinen juoma ajattelevalle henkilölle. En mene tässä tuomitsemaan lainkaan kahvin juojia vankilaan, enkä pyri vallankumoukselliseen poliittiseen muutokseen. Haluan vain saada aikaan valveutumista asioista, jotka pimitetään tavallisilta henkilöiltä. Kahvin juonti ei ole pelkastaan kahvin juojan asia, vaan kyseessä on laajempi yhteiskunnallinen ongelma.

Lisää tietoja kahvista

Muista: Älä juo edes puolta kupillista, vaikka muut joisivat. Kieltäydy kahvista aina pontevasti niin, ettei sinulle edes yritetä tarjota uudestaan. Näytä muille esimerkkiä ja yritä saada muutkin vakuuttuneiksi kahvinjuonnin vääryydestä. Vain olemalla luja voit voittaa.