Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal

PenaPedia
Versio hetkellä 15. kesäkuuta 2024 kello 15.26 – tehnyt 192.168.0.104 (keskustelu) (MediaWiki on säädetty niin, että ainoastaan domainin ulkopuoliset ulkoiset linkit saavat nofollow-määritteen. "Joku sitä aina nostaa esiin?!?")
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin kotisivut vuonna 2019.
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin henkilöstön lukumäärä vuosina 1994-2002.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal eli ns. peto on vuonna 1993 perustettu roskapankki, joka perustettiin hallinnoimaan valtion lunastamia SKOP:in ongelmaluottoja.

Koska Suomen Pankki ei tahtonut suoraan pääomittaa SKOP:ia, perustettiin uusi pankki nimeltään Suomen Säästöpankki, jonka terveet osat myytiin muille pankkitoimijoille.

Roskaluotot jäivät Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin myötä Suomen Valtion riesaksi.

Vuosikertomukset

Tapahtumia

1993

 • 15.10.1993 Eduskunnan hyväksymä muutos lakiin valtion vakuusrahastosta (857/93) mahdollistaa omaisuudenhoitoyhtiöiden perustamisen
 • 22.10.1993 Valtioneuvoston hyväksymällä luovutussopimuksella Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n terve liiketoiminta ja osake-enemmistö siirtyvät kansallis-Osake-Pankille, Osuuspankeille, Postipankki Oy:lle ja Suomen Yhdyspankki Oy:lle. Luovutussopimuksessa määritellään omaisuudenhoitoyhtiöön SSP:stä siirrettävät tase- ja vastuuerät sekä niiden siirtokriteerit.
 • 18.11.1993 Valtioneuvosto päättää omaisuudenhoitoyhtiön perustamisesta. Yhtiön tehtävänä on hoitaa SSP:stä siirrettäviä kiinteistöjä ja järjestämättömiä ja muita luottoja sekä muuta omaisuutta. Arsenalin perustava yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestys ja valitsee yhtiölle hallituksen.
 • 19.11.1993 Valtio maksaa Arsenalille 2,5 miljardia markkaa merkitsemistään yhtiön osakkeista (68,9 %). Valtio maksaa merkitsemästään Arsenalin osakepääomasta loppuosan (0,9miljardia markkaa)
 • 24.11.1993 Arsenal merkitään kaupparekistenm.
 • 27.12.1993 Valtion vakuusrahasto (VVR)merkitsee 1,6 miljardin markan arvoista apporttiomaisuutta vastaan 31,1 prosentin osuuden Arsenalin osakepääomasta.

1994

 • 15.1.1994 Arsenalin operatiivinen toiminta alkaa, kun VVR siirtää päätösvallan yhtiön asioissa Arsenalille.
 • 19.5.1994 Valtioneuvosto päättää taata Arsenalin rahoituksen 28 miljardiin markkaan saakka.
 • 24.8.1994 Arsenal ostaa 99,01 prosenttia SSP:n osakekannasta. SSP:stä tulee Arsenalin tytäryhtiö. Luovutussopimusta täydennetään niin, että omaisuuserien (luotot, kiinteistö- ja muu omaisuus) siirtoa SSP:stä Arsenaliin ei toteuteta. Erät jäävät Arsenalin tytäryhtiön, SSP:n,taseeseen.
 • 8.9.1994 Arsenalin omaa pääomaa vahvistetaan 6 miljardilla markalla. Osakepääoman korotuksen merkitsee kokonaan Suomen valtio.
 • 24.11.1994 Valtioneuvoston aikaisempi, 19.5.1994 tekemä Arsenalin rahoituksen takauspäätös kumotaan ja 28 miljardin markan summalle annetaan uusi tarkennettu takauspäätös. Joulukuussa Arsenal laskee liikkeeseen ensimmäiset omaisuudenhoitoyhtiön velkasitoumukset.
 • 19.12.1994 SSP hankkii omistukseensa Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön (Sävy) takuuosuudet.
 • 30.12.1994 Arsenal, Suomen valtio, VVR, SSPja ostajapankit sopivat SSP:n erillisseurantaerien purkamisesta.

1995

 • 19.2.1995 Valtioneuvosto vahvistaa sopimuksen erillisseurantaerien purkamisesta.
 • 18.3.1995 Arsenal ostaa säätiöiden omistamatSSP:n osakkeet, 0,99 prosenttiaSSP:n osakepääomasta ja äänistä.
 • 23.3.1995 Valtioneuvosto päättää vahvistaa Arsenalin omaa pääomaa 8 miljardilla markalla. Osakepääomankorotuksen merkitsee kokonaan Suomen valtio.
 • 1.7.1995 Lakia valtion vakuusrahastosta muutetaan niin, että lain tarkoittama omaisuudenhoitoyhtiö voi omistaa toisen lain tarkoittaman omaisuudenhoitoyhtiön.
 • 14.9.1995 Valtioneuvoston 24.11.1994 tekemää 28 miljardin markan takauspäätöstä muutetaan siten, että SSP:n talletuspankkitoimiluvan päätyttyä emoyhtiön takauspäätös on 26 miljardia markkaa ja 2 miljardia markkaa kohdistuu Arsenal-SSP:lle.
 • 16.11.1995 Arsenal ostaa Merita Pankki Oy:ltä Siltapankki Oy:n osake-enemmistön, 99,26 prosenttia SiltapankkiOy:n osakepääomasta ja 99,95 prosenttia äänimäärästä.30.11.1995
 • Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n ja Siltapankki Oy:n talletuspankkitoimiluvat päättyvät. Yhtiömuodonmuutoksen jälkeen SSP:stä tulee Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalSSP Oy ja Siltapankista Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy.
 • 1.12.1995 SSP:n talletuspankkitoimiluvan päättyessä valtio sitoutuu jälkitakaajana vastaamaan SSP:n antamista pankkitakauksista sekä ArsenalSSP:n jatkossa antamista takaussitoumuksista.

1996

 • 1.2.1996 Valtion vakuusrahasto luovuttaa SSP:n pääomatodistukset Arsenalille yhtiön 30.12.1994 suorittamaa ennakkomaksua vastaan.
 • 29.3.1996 Arsenal-SSP ja valtion vakuusrahasto sopivat VVR:n ArsenalSSP:lle olevan velan maksamisesta pörssiosakkeilla. Arsenal-SSP:lle siirtyi 29.3.1996 -pörssikurssiinyhteensä 276 miljoonalla markalla Kone Oy:n, Orion-yhtymä Oy:n ja Enso Oy:n pörssiosaketta.
 • 10.4.1996 Valtiovarainministeriö antaa valtion omavelkaisen takauksen Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalOy:n 2,5 miljardin markan markkamääräisille joukkovelkakirjalainalle(1/1996) ja sen koroille. Laina-aika on 17.5.1996 - 15.11.1999.
 • 14.6.1996 Valtioneuvosto päättää vahvistaa Arsenalin omaa pääomaa 1,5 miljardilla markalla. Osakepääoman korotuksen merkitsee kokonaan Suomen valtio.
 • 20.9.1996 Valtiovarainministeriö antaa valtion omavelkaisen takauksen Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalOy:n 0,5 miljardin markan markkamääräiselle joukkovelkakirjalainalle (II/ 1996) ja sen koroille. Lainaaika on 16.10.1996 - 16.10.1999.
 • 19.12.1996 Valtioneuvosto päättää vahvistaa Arsenalin omaa pääomaa 2,3miljardilla markalla. Osakepääoman korotuksen merkitsee kokonaan Suomen valtio.
 • 19.12.1996 Valtioneuvosto supistaa Arsenalin hakemuksesta valtion omaisuudenhoitoyhtiön jälleenrahoitukselle 24.11.1994 myöntämää 28 miljardinmarkan omavelkaista takausta 10 miljardilla markalla.
 • 19.12.1996 Arsenalin yhtiökokous päättää tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Valiokunta kokoontuu ensimmäisen kerran 16.4.1997.

1997

 • 19.9. - 3.10.1997 Arsenal-SSP maksaa valtion vakuusrahastolle sen vuonna 1992 merkitsemän Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n 1,4 miljardin markan debentuurilainan.
 • 5.11.1997 Arsenal ostaa SKOP-Kiinteistöt Oy:n koko osakekannan 115 miljoonalla markalla. Kauppaehtojen mukaisesti Arsenal-konserni maksaa SKOP-Kiinteistöjen luoton Yrityspankki Skop Oy:lle. Arsenalkonserniin siirtyy miljardillamarkalla kiinteistöomaisuutta.
 • 20.11.1997 Valtioneuvosto alentaa Arsenalin hakemuksesta valtion omaisuudenhoitoyhtiön jälleenrahoitukselle myöntämää omavelkaista takausta kolmella miljardilla markalla. Samalla valtioneuvosto pidentää takauksen voimassaoloa 12 kuukaudella 31.12.2000 saakka.

1998

 • 29.4.1998 Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta päättää osakeyhtiömuotoisen valtion kiinteistökonsernin perustamisesta. Yhtiöön tullaan siirtämään muun muassa Arsenalin kiinteistöliiketoiminta.
 • 17.8.1998 Valtion vakuusrahastoon perustetaan vakuusrahastolain muutoksella viisijäseninen toimiohjelautakunta, joka antaa omaisuudenhoitoyhtiöille toimintaohjeita erityistarkastuksen perusteella ajettaviin vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa sekä vahvistaa ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien perintää ja velkajärjestelyjä koskevat periaatteet.

1999

 • 26.1.1999 Arsenal-SSP:n yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiön kiinteistöliiketoiminta siirtyy perustettavalle SSP-Kiinteistö Oy:lle ja muu liiketoiminta perustettavalle Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP-PerintäOy:lle ja Arsenal-SSP purkautuu.
 • 28.1.1999 Arsenalin yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiön kiinteistöliiketoiminta siirtyy perustettavalle Arsenal-Kiinteistö Oy:lle ja muu liiketoiminta perustettavalle Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-PerintäOyj:lle ja Arsenal purkautuu Yhtiökokous päättää samalla alentaa osakepääomaa 3 473 190 000 markalla siten, että 873 190 000 markkaa siirretään perustettuun käyttörahastoon ja 2 600 000 000 markkaa palautetaan osakkeenomistajille osakkeita lunastamalla.
 • 28.1.1999 Valtioneuvosto alentaa Arsenalin hakemuksesta valtion omaisuudenhoitoyhtiön jälleenrahoitukselle myöntämää omavelkaista takausta kuudella miljardilla markalla. Alennuksen jälkeen alun perin 28 miljardin markan suuruisesta takauksesta on jäljellä yhdeksän miljardia markkaa.
 • 23.6.1999 Valtioneuvosto päättää, että Arsenalin ja Arsenal-SSP:n toiminta lopetetaan siten, että yhtiöt purkautuvat jakautumisen yhteydessä ja, että samalla syntyvät vastaanottavat yhtiöt Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Perintä Oyj ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP-Perintä Oy toimivat vakuusrahastolaissa tarkoitettuina omaisuudenhoitoyhtiöinä. Valtioneuvosto päättää samalla, että jakautumisessa purkautuvien omaisuudenhoitoyhtiöiden puolesta annetut valtion takaukset jatkuvat muuttumattomina jakautumisessa perustettavien omaisuudenhoitoyhtiöiden puolesta annettuina takauksina.
 • 28.6.1999 Arsenalin osakepääoman alennus merkitään kaupparekisteriin.
 • 29.6.1999 Arsenal-SSP:n jakautuminen merkitään kaupparekisteriin. Arsenal-SSP purkautuu ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSPPerintä Oy aloittaa toimintansa.
 • 30.6.1999 Arsenalin jakautuminen merkitään kaupparekisteriin. Arsenal purkautuu ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Perintä Oyj aloittaa toimintansa.
 • 5.7.1999 Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalSSP-Perintä Oy:n toiminimenmuutos Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:ksi merkitään kaupparekisteriin.
 • 7.7.1999 Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalPerintä Oyj:n toiminimen muutos Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalOyj:ksi merkitään kaupparekisteriin.
 • 9.9.1999 Valtioneuvosto päättää, että Arsenal-Silta puretaan vapaaehtoisen selvitystilan kautta.
 • 15.10.1999 Arsenal-Sillan yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan. Selvitysmieheksi valitaan asianajaja Juha Sivenius.
 • 7.12.1999 Finnvera Oyj:n kanssa tehdään sopimus elvytettäviltä asiakkailta olevien saatavien kaupasta.
 • 8.12.1999 Valtioneuvosto päättää Arsenalin hakemuksesta valtion omaisuudenhoitoyhtiön jälleenrahoitukselle myöntämän omavelkaisen takauksen alentamisesta kahdeksalla miljardilla markalla. Alennuksen jälkeen alun perin 28 miljardin markan suuruisesta takauksesta on jäljellä yksi miljardi markkaa. Takausmäärän alentaminen astuu voimaan 31.12.1999.
 • 9.12.1999 Aktiv Kapital ASA:n ja CargillScandinavia A / S:n kanssa tehdään sopimus perittävien ja jälkiperittävien saatavien kaupasta.

2000

 • 31.3.2000 Elvytettäviltä asiakkailta olevien saatavien sekä perittävien ja jälkiperittävien saatavien kaupoista tehdään lopulliset kauppakirjat.
 • 21.6.2000 Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan1. 11.2000 lukien. Selvitysmieheksi valitaan varatuomari Juhani Laine.
 • 22.6.2000 Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n liiketoiminnan ostaneet pankit ja valtion vakuusrahasto tekevät sopimuksen Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n liiketoiminnan luovutussopimukseen liittyneistä keskeneräisistä asioista.
 • 11.10.2000 Arsenal-SSP ostaa tytäryhtiöltään Säästöpankkien Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä jälkiperittävät saatavat.
 • 1.11.2000 Arsenal toimii yhdessä toimipisteessä.
 • 21.12.2000 Valtioneuvosto päättää omaisuudenhoitoyhtiöiden hakemuksesta Arsenal-SSP:n osalta valtion takausvastuun enimmäismäärän alentamisesta 31.12.2000 lukien 240 miljoonalla markalla. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj:n 460 miljoonan markan takaukset päättyvät 31.12.2000. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n yhteensä 1 000 miljoonan markan takausmäärävähenee 700 miljoonaa markkaa eli 300 miljoonaan markkaan.

2001

 • 26.1.2001 Arsenal myy Holiday Club Finland Oy:lle Nallikarin Merikylpylä Oy:n osakkeet.
 • 1.3.2001 Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n ja siihen sulautuneiden säästöpankkien tilitietojen selvittelykeskustoiminta siirtyy Oy Samlink Ab:ltä Arsenalin keskusarkiston hoitoon.
 • 30.3.2001 Edellisen tilikauden aikana tehty perittävien ja jälkiperittäviensaatavien kauppa saadaan päätökseen.
 • 20.6.2001 Arsenalin yhtiökokous päättää palauttaa omistajille pääomaaosakepääomaa alentamalla. Osakepääoman alentamisesta luovuttiin ja pääoman palautus toteutettiin vuoden 2002 tammikuussa omia osakkeita ostamalla.
 • 20.6.2001 Arsenalin yhtiökokous päättää yhtiön muuttamisesta yksityiseksi osakeyhtiöksi. Muutos merkittiin kaupparekisteriin 21.1.2002.
 • 12.12.2001 Yhtiön hallitus päättää perittävien saatavien kauppasopimuksen mukaisen tarjouspyynnön jättämisestä Aktiv Hansalle edellisen tilikauden aikana ostetun Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön saatavakannan osalta.

2002

 • 21.1.2002 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhtiökokous teki 20.6.2001 päätöksen yhtiön muuttamisestajulkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi. Toiminimenmuutos merkitään kaupparekisteriin 21.1.2002.
 • 24.1.2002 Ylimääräinen yhtiökokous päättää palauttaa omistajille pääomaa ostamalla 10 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
 • 21.2.2002 Arsenal-SSP myy Säästöpankkien Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä vuonna 2000 ostetut saatavat.
 • 5.7.2002 Säästöpankkien KeskinäisenVakuutusyhtiön selvitystila päättyy ja yhtiö purkautuu.
 • 3.10.2002 Arsenal-SSP ja Master-Rahoitus Oy myyvät yhteensä 4 206 perittävää ja jälkiperittävää saatavaa.
 • 5.12.2002 Ylimääräinen yhtiökokous päättää palauttaa omistajille pääomaa ostamalla 9 900 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
 • 11.12.2002 Arsenal-SSP jättää tarjouspyynnöt koskien jäljellä olevien luottoasiakkaiden saatavien myyntejä.
 • 30.12.2002 Arkistopalveluiden ulkoistamisesta allekitjoitettiin sopimus.

Katso myös

Aiheesta muualla